FORGOT YOUR DETAILS?

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ  ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

 

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между КА КЛИМА ЕООД,  и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на www.kaclima.com

1.2. КА КЛИМА ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Коста Босилков” №5A, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204051624, телефон за контакт +359 0889 503 911 / email: office@kaclima.com / www.kaclima.com

1.3.Сайтът www.kaclima.com е собственост на КА КЛИМА ЕООД и целта му е да запознае Потребителите с продуктите и услугите, които фирмата предлага. Интернет страницата не позволява директно купуване на публикуваните артикули. Информацията и материалите (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от КА КЛИМА на който и да е от Потребителите на Интернет страницата.

1.4.Настоящите общи условия уреждат начина и условията за употреба на електронния сайт www.kaclima.com . С посещаването на сайта и неговото разглеждане, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите “Общи условия”. Условията са задължителни за всички Потребители, посещаващи сайта.

1.5. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

1.6.Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.

1.7. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. КА КЛИМА може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

1.8. КА КЛИМА си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

1.9. КА КЛИМА си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

 

II.ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

2.1. Всички изображения, текстове, анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение от КА КЛИМА..

2.2. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени.

2.3. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, КА КЛИМА не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Потребителят използва тази информация на собствена отговорност.

2.4. КА КЛИМА не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на КА КЛИМА ЕООД.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

 

3.1. КА КЛИМА предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата -  информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

3.2. КА КЛИМА предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата и генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване. При използване на тeзи услуги Потребителите  следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тези услуги не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител  и КА КЛИМА. Следва да се счита, че съответния  Потребител, отправил запитване по имейл до КА КЛИМА, е сключил договор с КА КЛИМА  за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на КА КЛИМА.

КА КЛИМА не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

3.3.КА КЛИМА  предоставя възможност за препращане (линкинг) на Потребителя към бизнес профили на КА КЛИМА  в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. КА КЛИМА  предоставя тази възможност с цел улеснение на Потребителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от  КА КЛИМА. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

3.4.КА КЛИМА  предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_ALL/help/terms_maps/ .

3.5.Доставчикът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Интернет страницата.

 

IV.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ

 

Всички стоки, публикувани на сайта, са разпределени по видове и подгрупи. В страницата /линка/ към всеки артикул е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация. КА КЛИМА не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките относно техническите им характеристики е невярна. КА КЛИМА ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти,  услуги и цени и не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с нас на посочените в сайта телефони.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

V.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 

Всички материали публикувани на сайта  www.kaclima.com попадат под защита на закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от сайта с каквато и да е било обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. При желание на трета страна да публикува част от информационните материали в специализирани нетърговски сайтове за климатична техника е задължително това да става след изрично писмено разрешение от наша страна

 

VI.ДРУГИ

 

6.1.КА КЛИМА ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти, услуги, промоции и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. КА КЛИМА ЕООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република    България.

6.2.КА КЛИМА не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

6.3. КА КЛИМА не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

6.4. КА КЛИМА ЕООД декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

6.5.Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на КА КЛИМА ЕООД  на формата за въпроси и запитвания, или на имейл: office@kaclima.com, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

6.6.Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на КА КЛИМА ЕООД, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

TOP